Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Projecte RockRisk 2014-2016

Projecte Rockrisk

Els despreniments rocosos son fenòmens d'inestabilitat freqüents en desmunts de vies de comunicació, en mines a cel obert i canteres, en vessants escarpats i en penya-segats costers.

Tot i que existeixen solucions analítiques per determinar l'estabilitat de fronts rocosos, l'anàlisi dels massissos rocosos extensos requereix notables simplificacions per la dificultat de treballar amb un elevat nombre de juntes, amb la dispersió de les orientacions i amb els nombrosos paràmetres resistents. La disposició i persistència de les juntes del massís rocós determinen les dimensions dels volums de roca cinemàticament inestables i condicionen el mode en què es produirà la fragmentació de la massa despresa i el seu impacte contra el terreny.

El coneixement de les dimensions i la trajectòria dels blocs resultants de la fragmentació durant la la seva propagació és crític per determinar la vulnerabilitat dels edificis i estructures de contenció. El projecte té com a primer objectiu la caracterització de la fracturació dels vessants rocosos i l'obtenció de la distribució de volums potencialment inestables i la probabilitat de trencada. També l'anàlisi del procés de fragmentació dels despreniments rocosos és fonamental per a la simulació de trajectòries i l'avaluació de la intensitat dels impactes.


Les finalitats del projecte són quantificar el risc per despreniments i proporcionar eines per a una millor prevenció, protecció i mitigació dels seus efectes. Per tal d'assolir-les es diferencien els tres objectius derivats següents:


  • Objectiu 1: Definició de volums potencials de trencada en parets rocoses.
  • Objectiu 2: Determinació de la fragmentació de masses rocoses i integració en l'anàlisi de propagació de despreniments.
  • Objectiu 3: Avaluació quantitativa del risc per despreniments (AQR). Vulnerabilitat d'edificis davant impactes de blocs.RockRisk.png

En aquest web es pot consultar la informació referent al projecte d'investigació Desprendimientos en escarpes rocosos: Cuantificación del riesgo y su prevención (amb acrònim Rockrisk) que es du a terme a la Divisió d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, UPC).

El projecte Rockrisk està finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España mitjançant les ajudes corresponents al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 amb codi de referència BIA2013-42582-P.

Logo_MINECO